Arşiv başlıkları 'Kişilik Psikolojisi'

Enerji Vampirizmi

Enerji Vampirizmi

Enerjik vampirizm, bir kişinin diğerinin pahasına duygusal ve enerjik durumunu geliştirdiği bir etkileşim sürecidir. Bu süreç ya bilinçli bir biçimde ya da bilinçsiz bir enerji doldurma yolunda gerçekleşebilir. Bu yöntem, yapılan çabalar açısından en basit olanıdır, ancak daha fazla sonuç açısından en zor olanıdır. Enerji vampirliği yenilenmeye yardımcı olur […]

kayıtsızlık

kayıtsızlık

Farkındalık - kayıtsızlık, hayatın birisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara ve sıkıntılara karşı soğukkanlı bir tutumdur. Kayıtsızlık tezahürü, modernliğin ana kötülüğü olarak tanımlanıyor ve bu tepkinin hemen olması gerekiyor, çünkü bu olgu maalesef çevremizi kökünden alıyor. Duyarsızlık, ilgisizlik konusundaki kayıtsızlık sınırları ve ortak bir sorun haline gelir ve bu olumsuz sonuçlara neden olabilir […]

hırs

hırs

Açgözlülük en azını, en az reddederek, en çok kazandıran susuzluktur. Basit anlamda, bu herhangi bir arzuyu, mülkiyeti veya bir şeyi kullanmanın tatmin edici bir çekişidir. Bir insanın açgözlülüğü, gerçekten gerekli olandan daha fazlasını elde etme, biriktirme, tutma arzusu ile karakterize edilir. Genel anlamda, açgözlülük, bir şeyleri paylaşma konusundaki isteksizliği ve hatta çoğu zaman kendilerinden tasarruf etmeyi istemez. [...]

Lider etkinlik

Lider etkinlik

Lider aktivite, bir çocuğun gerçekleştirdiği belirli bir faaliyet yönü olup, ruhun oluşumunun en önemli anlarını ve süreçlerinin ve özelliklerinin gelişmesini belirler. Öncü faaliyette bir dönüşüm, zihinsel süreçlerin yeniden yapılandırılması, daha önce gerçekleştirilen faaliyetlerin yöntemleri, kişisel gelişim vardır. Liderlik aktivitesi, psikolojide bir çocuğun yaşamında çoğu zaman gereksinim duymayan bir kategori olmakla birlikte, süreci tanımlamaktadır […]

Alışkanlık oluşumu

Alışkanlık oluşumu

Alışkanlık oluşumu, yerleşik bir karaktere sahip olan ve bir insanın ihtiyacının önemini kavrayan belirli bir davranışı kurmayı amaçlayan bir süreçtir. Aynı davranışı sistematik ve tekrar eden şekilde tekrarlayarak, süreci veya sonucu olumlu duygular ve duyularla destekleyerek yaşam davranışını inşa etmeye benzer bir mekanizma oluşturulur. Genellikle olumsuz eleştiriler iç eleştirmen ve müdahalenin müdahalesi olmaksızın bağımsız olarak oluşur […]

tevazu

tevazu

Alçakgönüllülük, davranış kalıplarının içselleştirilmesinin ve başkalarının değerlerinin bir sonucu olarak edinilen kişiliğin niteliğidir. Kişinin kendi duygusal ve davranışsal tezahürlerini belli sınırlar içinde tutabilmesi, sakin, ılımlı ve kısıtlayıcı kalması, diğer insanlara ve onların maddi ve ulusal yapısına asgari talepleri empoze etme yeteneğine yansımaktadır. Alçakgönüllülük, bir kişinin yaşam tarzını değiştirerek iletişimde doğruluk, uygunluğa bağlılık ve yaşama imkânı sağlamaz […]

alınganlık

alınganlık

Dokunulmazlık, her şeyde aşağılayıcı eğilimleri fark etme eğilimini belirleyen, çok güçlü bir şekilde ortaya çıkan hakaret duygusunu yaşamaya ve hatta uygunsuz büyük boyutlarda gevşemeye bile meyilli bir kişinin niteliğidir. Affetmeye eğilimli olmayanlara, fakat daha ziyade deneyimlerden muzdarip olanlara daha fazla duyarlılık ile karakterize edilirler, çoğu zaman kendi haksız beklentileri veya önemli bir nesneye yöneltilen fikirler ile ilişkilidir (hassasiyet, hakaret gibi […]

Kıskançlık nasıl durdurulur

Kıskançlık nasıl durdurulur

Kıskançlık nasıl durdurulur? Toplumsal cinsiyet, milliyet, karakter, mizaçtan bağımsız olarak, tüm bireylerde kıskançlık hissi vardır. Yürütülen sosyolojik çalışmalar, bu duygunun yaşla birlikte zayıfladığını göstermektedir. Kıskanç insanları nasıl durduracağı fikri, bu duygunun yaşamı zehirlemeye başladığı zaman ortaya çıkıyor ve işlerini sürdürmek ve onları iyileştirmek yerine, bir kişi iç kaynaklarının çoğunu […]