Kategori Arşivleri 'Kişilik Psikolojisi'

Enerji vampirizmi

Enerji vampirizmi

Enerji vampirizmi, bir kişinin duygusal ve enerjik durumunu diğerinin kaynakları pahasına arttırdığı bir etkileşim sürecidir. Bu süreç hem bilinçli bir biçimde olabilir hem de bilinçsiz bir enerji verme şekli olabilir. Bu yöntem, uygulanan çabalar açısından en basit olanıdır, ancak diğer sonuçlar için en zor olanıdır. Enerji vampirizmi makyaj için yardımcı olur [...]

kayıtsızlık

kayıtsızlık

Kayıtsızlık, kayıtsızlık, birinin hayatında ortaya çıkan ihtiyaç ve sıkıntılara soğukkanlı bir tutumdur. Kayıtsızlık, zamanımızın ana kötüsü olarak tanımlanır ve buna verilen tepki hemen olmalıdır, çünkü bu olay maalesef çevremizde kök salmaktadır. Kayıtsızlık duyarsızlığa sınırlar, ilgisizlik ve sık karşılaşılan bir sorun haline gelir ve bu durum [...]

hırs

hırs

Açgözlülük son derece daha fazlasını elde etmek, daha azını bırakmak için bir susuzluktur. Basit bir ifadeyle, bu, herhangi bir arzunun, bulundurmanın ya da bir şeyin kullanımının tatmini için büyük bir özlemdir. Bir insanın açgözlülüğü, kendisinde bir şeyi gerçekten gerekli olandan daha büyük bir hacimde tutma, biriktirme, tutma arzusuyla karakterizedir. Genel anlamda, açgözlülük bir şeyi paylaşma isteksizliği ve hatta çoğu zaman kendi kendini tasarruf etmektir, ancak [...]

Lider faaliyet

Lider faaliyet

Önde gelen aktivite, çocuğun oluşturduğu, ruhun oluşumundaki en önemli anları ve süreçlerinin ve özelliklerinin gelişimini belirleyen belirli bir faaliyet yönüdür. Önde gelen aktivitede bir dönüşüm, zihinsel süreçlerin yeniden yapılandırılması, daha önce gerçekleştirilen faaliyetlerin yöntemleri ve kişilik gelişimi vardır. Önde gelen etkinlik, psikolojideki bir çocuğun yaşamındaki zamanın büyük kısmını işgal etmesini gerektirmeyen bir kategoridir, ancak süreci belirler [...]

Alışkanlık oluşturma

Alışkanlık oluşturma

Alışkanlık oluşumu, yerleşik bir karaktere sahip ve bir kişiye duyulan ihtiyacın önemini kazanmış belirli bir davranış örüntüsü oluşturmayı amaçlayan bir süreçtir. Benzer bir mekanizma, aynı davranışı sistematik ve tekrarlayarak tekrarlayarak, süreci güçlendirerek veya olumlu duygular ve duygular ile sonuçlanarak yaşam davranışını oluşturmak için oluşturulur. Genellikle olumsuz alışkanlıklar, iç eleştiri ve müdahalenin katılımı olmadan bağımsız olarak oluşur [...]

tevazu

tevazu

Alçakgönüllülük, bireyin kalitesini çevreleyen davranış kalıplarının ve değerlerin içselleştirilmesi yoluyla elde edilir. Kişinin kendi duygusal ve davranışsal tezahürlerini belirli bir çerçevede tutma, diğer insanlara ve onların maddi ve ev yapılarına asgari titizlik gösterme, sakinlik, ılımlılık ve kısıtlama gözlemleme kabiliyetine yansımıştır. Alçakgönüllülük bir insanın yaşam tarzını değiştirir, iletişimde dürüstlüğü sağlar, dürüstlüğe saygı gösterir, yaşamayı sürdürmeyen [...]

alınganlık

alınganlık

Duyarlılık, her şeyde rahatsız edici eğilimleri fark etme, çok fazla ortaya çıkan kızgınlık hissini yaşama ve hatta uygunsuz bir büyüklükte çözme eğilimini belirleme eğilimini belirleyen bir kişilik özelliğidir. Bağışlamaya meyilli olmayanlara karşı daha fazla küskünlükle karakterize, daha çok adaletsiz kişisel beklentiler veya önemli bir nesneye hitap eden algılarla ilişkili deneyimlerden muzdarip (kınama, kıtlık gibi [...]

Kıskançlık nasıl durdurulur?

Kıskançlık nasıl durdurulur?

Kıskançlık nasıl durdurulur? Cinsiyet, milliyet, karakter, mizaç ne olursa olsun, bütün bireylerde açık bir his vardır. Yapılan sosyolojik çalışmalar bu hissin yaşla birlikte zayıfladığını göstermektedir. İnsanları kıskanmayı nasıl durduracağına dair bir fikir, bu duygu zaten yaşamı zehirlemeye başladığı zaman ortaya çıkar ve kendi işini yapmak ve geliştirmek yerine, bir kişi iç kaynaklarının çoğunu harcar. [...]