Kategori Arşivleri 'Kişilik Psikolojisi'

Karakter Vurgu Çeşitleri

Karakter Vurgu Çeşitleri

Karakter vurgusu türleri, bireysel özelliklerin patolojik bir duruma geçtiği birden çok karakter türüdür. Bazı vurgulu karakter özellikleri genellikle yeterince telafi edilir, ancak sorunlu veya kritik durumlarda, vurgulu kişi yeterli davranışta rahatsızlıklar gösterebilir. Karakterin vurgulanması (bu terim Lat'ten kaynaklanmaktadır. (Accentus), bu altı çizili anlamına gelir [...]

bağlaşıklık

bağlaşıklık

Birlikte bağımlılık, güçlü bir insan bağlanma halidir. Bir bağımlılık hastası tamamen başka bir insanın durumuna emilir, ona psikolojik ve fiziksel olarak bağımlı hale gelir. Bağımlılık ve bağımlılık hemen hemen aynı şey demek. Aradaki fark, bağımlı kişinin kimyasal maddeye bağımlılığı olduğu halde birlikte bağımlılığı olan kişinin kişiye bir cazibe göstermesidir. Bir kişinin belirtileri [...]

Koping

Koping

Kopyalama, bir kişinin stresle savaştığı eylemlerdir. Başa çıkma terimi, İngilizce ile “başa çıkma” ya da “başa çıkma” anlamına gelir; bu da stresle başa çıkma anlamına gelir. Kopyalama, kişiliğin bütünlüğünün korunmasını sağlayan ve gerginliğe neden olan ya da çok karmaşık yaratan dış ya da iç faktörlere karşı çıkmayı sağlayan bilişsel, davranışsal ve duygusal unsurlardan oluşur [...]

Kronik yorgunluk

Kronik yorgunluk

Kronik yorgunluk, inhibisyon işlemlerinden sorumlu bölgenin işlevinin engellenmesine bağlı olarak, ganglionik sinir sisteminin nevrozunun oluşumu ile ilişkili insan vücudunun tamamen doğal bir fizyolojik reaksiyonudur. Söz konusu sendromun ortaya çıkmasına neden olan faktörler arasında, dengesiz entelektüel stres ve duygusal aktivitenin fiziksel aktivitedeki azalmanın yanı sıra yer alması yer alıyor. Çalışmalarının sorumlulukla ilişkili olduğu bireylerin, mega kent sakinlerinin yaşadığına inanılmaktadır (örneğin, [...]

Suçlu davranış

Suçlu davranış

Suçlu davranış, topluma zarar veren, başkalarının hayatını tehdit eden ve genel toplumsal düzeni tehdit eden eylemlerde ortaya çıkan asosyal, hukuka aykırı bir davranış suçtur. Latince delictum'dan geliyor, "yanlış davranış" olarak tercüme ediliyor. Bu kavram, bu davranışın anlamını tanımlar, yani, suçlu davranış, topluma, sosyal normlara ve

bencillik

bencillik

Egoizm psikolojide değer yönelimi, bir insanın kalitesidir, bu sayede kendi çıkarlarını diğer insanların, grupların ve kollektiflerin çıkarlarının üstüne çıkarmaktadır. Egoist asla kendisi için karlı olmayacak bir nedende yer almaya başlamayacak, komşusuna hizmet etmenin fedakâr ahlakını anlamıyor. Bencil bir kişinin davranışı, dikkate alınmadan, kişisel kazanımın nedenleri ile tamamen belirlenir ve yönlendirilir [...]

gurur

gurur

Gurur, bir bireyin aşırı gururu nedeniyle oluşan bir kişinin kalitesidir. Kibir, bencillik ve kibir ile tanımlanır. Gurur sahibi olan kişi, genel anlamda iş, kıyafet, zevk, her şeyde diğerlerinden üstün olduğuna inanır. Ayrıca, sık sık başkalarına haksız yere davranmak için iyi bir neden yoktur ve [...]

Kişilik kuramları

Kişilik kuramları

Kişilik kuramları, çeşitli varsayımlar, bir hipotez seti, kişiliğin kökenini, gelişiminin belirleyiciliğini açıklayan kavram ve yaklaşımlar kümesidir. Kişilik gelişimi teorisi sadece özünü yorumlamayı değil aynı zamanda insan davranışını da öngörmeyi amaçlamaktadır. Araştırmacılara ve teorisyenlere, insan konunun doğasını anlama fırsatı verir, sürekli sordukları retorik sorulara cevap bulmalarına yardımcı olur. Teoriler [...]