Arşiv başlıkları 'Kişilik Psikolojisi'

utanç

utanç

Utanç, bireyin eylemlerinde ya da davranışlarında (hem kurgusal hem de fiili olarak) genel olarak toplumda kabul edilen normlara ve normlara ve normlara ve ahlaki kurallara uyum gerekliliğine olan tutarsızlığı konusundaki farkındalığının bir sonucu olarak ortaya çıkan bir duygudur. Bir kişi, hem olumsuz hem de olumlu çeşitli duygular yaşadığı için oluşur. Ve bu duygu çeşitliliği [...]

Kişilik yapısı

Kişilik yapısı

Kişilik yapısı. Kişilik tamamen bireysel, psikolojik, sosyal özelliklerin istikrarlı bir sistemidir. Psikoloji, bilimin sadece kişiliğin yapısını oluşturan psikolojik özellikleri göz önünde bulundurur. Kişiliğin kavramı ve yapısı, birçok psikolog arasında tartışmalı bir konudur; bazıları, yapılandırılmayı ve rasyonelleştirilemediğini düşünürken, diğerleri, aksine, kişisel yapının yeni kuramlarını ortaya koymaktadır. Ama hala kesin var [...]

Kişilik kavramı

Kişilik kavramı

Kişilik kavramı, yaşamın ve bilimin birçok alanında tanımını bulur, hatta akademik bilgiye sahip olmayan herkes bile bu kavramın kendi tanımını oluşturabilir. Fakat yine de, herhangi bir terimi doğru kullanmak için, anlamını anlamak gerekir. Bilimsel tanım şu şekildedir: kişilik bir kişinin istemli doğasının bir yansımasıdır, sosyal ve kişisel rolleri, kalıcı […]

gazap

gazap

İnsan öfkesi, saldırganlığın habercisi olan negatif bir duygusal patlamadır. Bir insanı kelimenin tam anlamıyla içeriden patlatabiliyor. Güçlü öfke genellikle, eylemleri analiz etme yeteneğini devre dışı bırakarak, yıkıcı enerjinin seliyle olumsuz duygularla karakterizedir. Bir bireydeki bu tür davranışların ani tezahürü, etrafındaki insanlarda şaşkınlığa ve kişinin kendisinde kaygıya neden olur. Öfke [...]

hırs

hırs

İnsanların açgözlülüğü para sevgisidir, açgözlülük, açgözlülük, başka bir deyişle, para ya da diğer maddi malları almak için mantıksız bir özlemdir. Katolik teolojisinde, insan açgözlülüğü, ana kusurlardan, ana akıllardan ve ölümlü günahlardan biri olarak kabul edilir, çünkü bu, sıkıntıların ve endişelerin, içsel acılığın ve uyumsuzluğun artmasına yol açar. Ayrıca, açıklanan yardımcısı sürekli olarak kayıp ve öfke korkusunu kışkırtır. Kelime [...]

kinizm

kinizm

Sinizm, toplumsal olarak kabul edilen temellere, kültürel değerlere, genel olarak ahlak ve ahlak kurallarına, ahlaki fikirlere, egemen ideolojinin resmi dogmalarına açık bir şekilde olumsuz, küçümseyici, nihilist ve küçümseyici bir tavırla kendini gösteren bir davranıştır. Alaycı davranış, bazı ahlaki değerlerin ihmal edilmesinde ifade edilir. Soğuk sinizm, aynı zamanda, etik normların algılanması için gereksiz olan bir dünya görüşüdür […]

Cosplay

Cosplay

Cosplay, Japonya'da doğmuş olan nispeten genç bir alt kültür türüdür. Cosplay bir kostüm oyunu veya daha ziyade ekranda gerçekleştirilen eylemlerin bir şeklidir. Basit anlamda, cosplay katılımcıları kendilerini en sevdikleri karakterlerle özdeşleştiriyor, benzer bir saç modeli yaratıyor ve kendileri için kıyafetler üretiyor, tonlama tarzını benimsiyor, konuşma, seçilen kahramanın adı deniyor. Modern cosplay ilk Japonya'da ortaya çıktı [...]

hırs

hırs

Hırs, her konunun kendi anlamını koyduğu özel bir karakter özelliğidir. Çoğu zaman, bireyler hırs konusunda hemfikir değildir, iyi ya da kötüdür. Bazıları, hayattaki hırsın kibirli, gururlu, kibirli, gösterişli, kibir, kibir, kibir, aşırı hırs olduğu konusunda ikna olmuştur. Diğerleri ise tanımlanan kavramı, atılganlık, amaçlılık, planlanan görevleri gerçekleştirme kabiliyeti olarak görmektedir. Hırslığın kendisi [...]