Kategori Arşivleri 'Kişilik Psikolojisi'

utanç

utanç

Utanç, bireyin davranışlarının yetersizliği veya davranışının (hem kurgusal hem de gerçekten var olduğu) toplumda genel olarak kabul edilen değer ve normlara ve norm ve ahlakın gözetilmesine muhtaç olduğu konusundaki farkındalığının bir sonucu olarak ortaya çıkan bir duygudur. Bir kişi öyle düzenlenmiştir ki hem olumsuz hem de olumlu çeşitli duyguları deneyimler. Ve bu duyguların çeşitliliği [...]

Kişilik yapısı

Kişilik yapısı

Kişilik yapısı Kişilik, tamamen bireysel, psikolojik ve sosyal özelliklere sahip istikrarlı bir sistemdir. Psikoloji, bir bilim olarak sadece kişiliğin yapısını oluşturan psikolojik özellikleri dikkate alır. Kişilik kavramı ve yapısı birçok psikolog arasında tartışmalı bir konudur, bazıları ise bir şekilde yapılandırmanın ve rasyonelleştirmenin tamamen imkansız olduğuna inanırken, diğerleri aksine, yeni kişilik yapısı teorileri ortaya koymuşlardır. Ama yine de kesin var [...]

Kişilik kavramı

Kişilik kavramı

Kişilik kavramı tanımını hayatın ve bilimin birçok alanında bulur, akademik bilgisi olmayan her kişi bile bu kavramın kendi tanımını oluşturabilir. Fakat yine de, herhangi bir terimi doğru kullanmak için, anlamını anlamak gerekir. Bilimsel tanım şöyle görünür: Bir insan, bir kişinin güçlü iradeli doğasının, sosyal ve kişisel rolünün, ısrarcı bir ifadesidir [...]

gazap

gazap

İnsan öfkesi, saldırganlığın habercisi olan olumsuz bir duygusal patlama. Kelimenin tam anlamıyla bir kişiyi içinden patlatabiliyor. Güçlü öfke çoğu zaman, eylemleri analiz etme yeteneğinin bağlantısının kesilmesi ile işaretlenmiş, yıkıcı bir enerji akışına sahip olumsuz duygular ile karakterize edilir. Bir kişide böyle bir davranışın ani tezahür etmesi, etrafındaki insanlar arasında şaşkınlığa ve aynı zamanda kişinin kendisinde kaygıya neden olur. Öfke [...]

hırs

hırs

İnsanların açgözlülüğü para aşkı, para toplayan, açgözlülük, başka bir deyişle, para ya da diğer maddi zenginlikleri almak için büyük bir istek. Katolik teolojisinde insan açgözlülüğü ana kusurlardan biri, büyük ahlaksızlar, ölümcül günahlar olarak kabul edilir, çünkü sıkıntıların ve endişelerin, iç acılığın ve duyulmazlıkların çoğalmasına yol açar. Ek olarak, tarif edilen kusur yorulmadan kayıp ve öfke korkusu uyandırır. Kelime [...]

kinizm

kinizm

Sinizm, sosyal olarak kabul edilen ilkelere, kültürel değerlere, genellikle kabul edilen ahlak normlarına, ahlaki düşüncelere, dürüstlüğe, hüküm süren bir ideolojinin resmi dogmalarına karşı açıkça olumsuz, alçakgönüllü, nihilist ve ihmalci bir tutumla ortaya çıkan davranıştır. Alaycı davranış, bireysel ahlaki değerler için göstergesel ihmalde ifade edilir. Soğuk sinizm, aynı zamanda etik standartların gereksiz olarak algılanmasına dayanan bir dünya görüşüdür.

Cosplay

Cosplay

Cosplay, Japonya'da doğmuş nispeten genç bir alt kültür türüdür. Cosplay bir kostüm oyunudur ya da ekranda gerçekleştirilen eylemlerin bir düzenlemesidir. Basit bir ifadeyle, cosplay katılımcıları kendilerini en sevdikleri karakterlerle tamamen tanımlıyorlar, benzer bir saç modeli yaratıyorlar, kıyafetler, bir tonlama tarzı benimsemeleri, konuşmaları, seçilen kahramanın adı olarak adlandırılıyorlar. Modern cosplay ilk Japonya'da ortaya çıktı [...]

hırs

hırs

Hırs, her bir konunun kendi anlamını koyduğu belirli bir karakter özelliğidir. Genellikle bireyler emellerde hemfikir değillerdir iyi ya da kötü. Bazıları, yaşamdaki iddialılığın kibir, yükselmiş kibir, kibir, iddialılık, kibir, kibir, kibir, aşırı hırs olduğuna inanıyor. Diğerleri, tanımlanan kavramı iddialılık, odaklanma, amaçlanan görevleri gerçekleştirme yeteneği olarak görür. Hırs kendisi [...]