'Fobiler ve Mania' Kategorisi Arşivi

erytrophobia

erytrophobia

Eritrofobi, bir birey toplumda olduğu zaman kızarma korkusudur. Söz konusu fobik bozukluğun türü genellikle, korku eşlik etmediği utanma sendromu ile karıştırılmaktadır. Bu onu eritrofobiden ayırır. Dışarıdakilerin huzurunda aşırı ısınma korkusu doğada psikolojiktir. Bu fobi, yüksek duygusallığı nedeniyle Havva'nın kızına karşı daha hassastır. Ancak Adem'in oğulları bu kaderi geçmedi. [...]

shopogolizm

shopogolizm

Shopaholism, onlara ihtiyaç duymadan alım yapmak için kontrolsüz bir istekdir. Analiz edilen kavram nispeten yakın zamanda kullanılmaya başlanmış, ancak bağımlılıktan shopaholismiye uğrayan insanların sayısı giderek artıyor. Shopaholism ayrıca oniomania olarak adlandırılıyor, bu da çılgın alımlar yapmak anlamına geliyor. Genellikle açıklanan çekim, alkolizm veya diğer bağımlılık değişimleri ile eşittir. Ancak, bu hatalı çünkü kontrolsüz çekim söz konusu olduğunda [...]

Geleceğin korkusu

Geleceğin korkusu

Geleceğin korkusu (futurophobia), bir insanın daha sonraki yaşam olaylarına ilişkin öznel bir endişe duygusudur. Gelecekten korkma, örneğin bir insan için öznel olarak olumlu olaylar, örneğin istenen bir hareket, çocuğun görünüşü gibi stresli faktörlere maruz kalmanın bir sonucu olarak gerçekleşir. Geleceğin korkusu, sunulan engeller ve sorunlarla başa çıkma konusunda bir şüphedir. Genellikle bir insan, doğal olmadığı için geleceğin temelsiz korkusunu fark eder [...]

aerofobi

aerofobi

Aerophobia, her türlü uçağa binme korkusudur. Düşünülen kontrolsüz korku tipi ayrı bir fobi olabilir veya başka fobilerin bir tezahürü olabilir, örneğin, kapalı alanlardan korkma (klostrofobi) veya yükseklik korkusu (akrofobi). Aerofobi, hastalık değil, öncelikle bir semptom olarak kabul edilir. Uçma korkusu genellikle diğer kontrol edilemez korku türlerinden daha fazla dikkat çeker [...]

phobanthropy

phobanthropy

Antropofobi, panik bozukluğu olan sosyal nevrozun bir çeşididir. Toplumdan uzak durma arzusu, yabancı bireylerden korkma ve bir tür sosyal fobi olarak görülüyor. Bu sapma, obsesif eylemlerde bulunan zorlamalara eşlik eder. Bu motor operasyonları birey için koruyucu bir forma girer. Benzer koşullarda hasta üreme gerektiren eylemleri değerlendirir, çünkü uyaracaklarına inanır veya [...]

Zulüm mani

Zulüm mani

Peşinde mani, zulümün deliryumu olarak da adlandırılabilecek zihinsel bir işlevsizliktir. Psikiyatristler bu bozukluğu zihinsel deliliğin temel belirtilerine bağlar. Mani altında, psikiyatri, psikomotor ajitasyonun neden olduğu ruh ihlali anlamına gelir. Genellikle paranoya veya sanrısal koşullar buna eşlik edebilir. Psikoloji, herhangi bir maniyi, ayrı bir fenomen veya belirli bir konuda patolojik delilik olarak görür. Zulüm mani ki [...]

megalomani

megalomani

Büyüklük manisi, şöhretini, önemini, popülaritesini, dahi, politik nüfuzunu, servetini, gücünü, omnipotence kadar aşırı bir şekilde yeniden değerlendirerek ifade ettiği bireyin davranış şekli veya bireyin öz kimliğidir. Yunanlık eş anlamlısı mania - yunanca μεγαλο diline çevrilmiş büyüklük ve megalomani delirium abartılı ya da çok büyük ve ,ανία - delilik, tutku anlamına gelir. Günlük yaşamda, profesyonel olmayanlar sıklıkla kullanır [...]

kumar

kumar

Kumar, bir bağımlılık analogu, bir tür kötü niyetli hobi, oyun sürecine aşırı derecede cazip geliyor. Günümüzde, kumar bağımlılığı en yaygın sapmalardan biri olarak kabul edilmektedir, ancak 21. yüzyılın rahatsızlığı olarak kabul edilemeyebilir, çünkü bu tür bir bağımlılık daha önce bilindiğinden, ancak pratik olarak tedavi edilememiştir, çünkü psikiyatri bilimi gelişmemiş ancak psikoloji hakkında [...]