'Çatışma Psikolojisi' kategorisi için arşivler

acımasızlık

acımasızlık

Zulüm, bireyin kendisinin ahlaki ve psikolojik yönleriyle doğrudan ilgili olan karakteristik bir özelliğidir. Zulüm, kabalık, acı, insanlık dışılık, hakaret ve diğer şiddet biçimlerini içeren insanlara veya hayvanlara kendini ifade eden bir tutumdur. Ayrıca, belirli bir kültürde kabul edilemeyecek eylemler sırasında başkasının acı çekmesinin keyfini çıkarmak da dahil olmak üzere, zalimlik tanımının başka bir yönü vardır. Buna göre [...]

Çatışma

Çatışma

Çatışma, iletişim sürecindeki katılımcılar arasında tutum, tutum, ilgi, inanç, değer, hedef farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan bir çatışmadır. Çatışmayı çözmenin en akut yolu çatışma olarak kabul edilir. Partilere karşı çıkmaktan ibarettir ve genellikle genel olarak kabul edilen normların ötesine geçen eylemler, olumsuz duygular eşlik eder. Karşılaşmalar yaşamın her alanında kaçınılmazdır. Bu nedenle, çatışma çözümü yöntemleri incelemek için gereklidir [...]

Çatışma Kişi Türleri

Çatışma Kişi Türleri

Çakışan kişilik tipleri. Muhtemelen, her iletişim döngüsünde, önce çokça konuşan ve ikincisi de, ilişkisini açıklığa kavuşturarak veya onu sonlandırarak hemen hemen tüm konuşmalarını yapan bir kişi var. Bir süre sonra iletişim devam eder ve bir çatışma tekrar oluşana kadar insanlar tekrar iletişim kurar. Tabii ki, böyle bir kişiyle yakın ilişkileri sürdürmek son derece zordur ve [...]

Kişilik çatışmaları

Kişilik çatışmaları

Kişilik çatışması, bir kişinin “ben” inin farklı uçları arasındaki uyuşmazlıklar sonucu ortaya çıkan çelişkilerdir. Kişinin ahlaki ve ahlaki yönü ile değer yönelimleri ile istek ve ihtiyaçları karşılar. Kişilik çatışmaları, bir kişide farklı kişilik eğilimleri arasındaki mücadeledir. Kararsız duyguların ve duyguların ortaya çıkmasında “yapmalıyım” ve “istiyorum” kategorilerinin bilincinde bir çatışma ile ifade edilirler. Bu bir savaş [...]

Çatışma yönetimi

Çatışma yönetimi

Konfliktoloji, daha sonraki tamamlamaları ile menşe sebeplerini, gelişimini, yükselişini, her seviyede çatışmaların çözümünü inceleyen bir bilim dalıdır. Yüzleşmeye yol açan belirli bir dizi sorunun çözümü, yüzleşmenin özünün ve çatışma çözme nesnesinin kurulmasıyla bağlantılı olarak daha önce tespit edilen güçlüklerin üstesinden gelmeye yardımcı olur. Çatışma çalışmaları konusu, konular arasında çelişki, çatışma, [...] olarak kabul edilen çatışmalardır.

Çatışma yönetimi

Çatışma yönetimi

Çatışma yönetimi Bütün insanlar çatışma içinde. Ve bu bir gerçek. Bireylerin herhangi bir etkileşimi, çarpışmalarla sonuçlanan çelişkilerin oluşumunu gerektirir. Çatışma yönetimi, çatışmaların olumsuz etkisini azaltır ve uzlaşmaz görünen farklılıkları giderir. Bir takımdaki çatışma yönetimi iki taraftan dikkate alınmalıdır: iç (bireysel) ve dış. Bireysel yönü savaş sırasında kendi davranış reaksiyonlarının yönetimi içerir [...]

Çatışma nedenleri

Çatışma nedenleri

Çatışmanın sebepleri. Çatışmacılar genellikle ortak ortak çatışma nedenlerini ve onları karşılama konusundaki sınırlı potansiyelden dolayı tarafların iddialarının karşılıklı olarak dışlanmasını içeren evrensel bir çatışma kaynağını belirler. Genel bir doğanın nedenleri arasında, sosyologlar ayırt eder: tutum, hedef, eğilim, değerler, davranış tarzları, bireylerin farklı statüleri, insanların beklentileri ile gerçek eylemler arasındaki tutarsızlıklar, bilgi eksikliği veya kalitesizliği. [...]

Çatışma Türleri

Çatışma Türleri

Çatışma çeşitleri Modern sosyologlar ve çatışmatologlar, çatışmaları bir kural olarak muhalefet konusuna göre, yani çatışmada muhalif olarak hareket eden bireylerin veya aktörlerin topluluğuna göre sınıflandırırlar. Ayrıca, çatışmalar aynı zamanda kökenin doğasına, ciddiyet derecesine, kullanılan çözümleme yöntemine göre de gruplanır. Her gün bir insan farklı geçmişlere sahip bireylerle karşı karşıya kaldığından, bir değerler sistemi [...]